Acknowledgements

Mae Quantum London yn gymdeithas sy’n canolbwyntio ar effaith maes newydd cyfrifiaduro cwantwm ar fusnes a chymdeithas. Mae hyn yn cynnwys amrediad o gynlluniau hollbwysig i gynorthwyo gyda chynaliadwyedd a newid hinsawdd yn y tymor canolig, yn cynnwys cynhyrchu cemegau a gwrteithiau yn fwy effeithlon, a batris ceir mwy effeithiol. Mae Paolo, Anahita ac Em yn falch iawn o gefnogi trwy roi cyfraniad bach ar gyfer pob siaradwr ac arbenigwr sydd gennym ni ar ein gweminarau a digwyddiadau.

Quantum London is an association focused on the business and societal impact of the new field of quantum computing. This includes a range of critical initiatives to help with sustainability and climate change in the medium-term, including more efficient production of chemicals and fertilisers, and more effective electric car batteries. Paolo, Anahita and Em are delighted to support with a small donation for each speaker and expert we have on our webinars and events.